Každý Distributor, který od 2. do 29. června zaregistruje 4 nové Distributory
do své 1.linie s úvodním nákupem za min. 100 bodů na každého, získá
na začátku července dodatkovou prémii 40 Euro.