Dr.Nona – Kosmetika

Norma ISO9001 stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti kvality své produkce a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu. Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.

Přínos normy pro organizaci
· Udržení stálé vysoké úrovně výrobního procesu a tím i stabilní a vysoké kvality poskytovaných služeb a výrobků zákazníkům
· Možnost optimalizovat náklady – snížení provozních nákladů, snížení nákladů na nekvalitní výrobky, úspora surovin, energie a dalších zdrojů
· Pomocí efektivně nastavených procesů navyšovat tržby, zisk, tržní podíl a tím zvyšovat spokojenost vlastníků
· Díky poskytování vysoce kvalitní produkce možnost získání nejnáročnější zákazníky a možnost získání nových zákazníků s ohledem na zvyšování jejich spokojenosti
· Možnost účastnit se výběrových řízení o velké zakázky především ve státní správě
· Zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace
· Zlepšení pořádku a zvýšení výkonnosti celé organizace
· Zvýšení důvěry veřejnosti a státních orgánů
· Vytvoření systému pružně reagujícího na změny požadavků trhu, jednotlivých zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace (např. při zavádění nových technologií, organizačních změn apod.)

Dr.Nona – Doplňky stravy

Food Safety System Certification pro výrobce potravin / catering (veřejné stravování) / skladování zahrnuje kompletní schéma certifikace pro systém bezpečnosti potravin. Je založený na řízení bezpečnosti potravin v souladu s ISO 22000. Standard zajišťuje větší důvěru v potraviny, nižší zdravotní rizika, zlepšení ochrany obchodní značky, zlepšení řízení dodavatelského řetězce. Je výhodný především pro výrobce a dodavatele, kteří prodávají širokému spektru zákazníků. Aplikací jednoho standardu získají výrobci větší kontrolu nad svými procesy a celkový pohled na vlastní organizaci.