Distributor, který dne 26.7.2021 provede objednávku
za minimálně 100 bodů
získá 1ks Slimseen Coffee Mixu jako DÁREK.