Osobní údaje (nebo Zástupce firmy)

  Jméno
  Příjmení
  Adresa
  PSČ
  Město
  Stát

  Firma

  Název
  Zástupce
  IČ, DIČ
  Adresa firmy
  PSČ firmy
  Město firmy
  Stát firmy

  Kontakt

  Telefon/Fax
  Mobilní telefon
  E-mail

  Registrující osoba (dále Sponzor)

  (Pokud svého sponzora nemáte, nevyplňujte toto pole. Spojíme se s Vámi a pokusíme se Vám najít nejvhodnějšího sponzora.)

  Jméno Sponzora
  Příjmení Sponzora
  Číslo ID

  Podmínky

  Po provedení registrace Spotřebitele/Distributora Vám bude přiděleno Identifikační číslo, které Vám umožní nakupovat s příslušnou slevou dle způsobu registrace.
  Členskou kartu s vlastním Identifikačním číslem obdržíte spolu se svou první objednávkou.

  Registrace může být kdykoli zrušena, a to písemným oznámením, doručeným do kanceláře Společnosti.
  Osobní údaje, uvedené při registraci slouží výhradně k zajištění obsluhy klienta a budou zpracovány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation neboli tzv. GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č.2016/679).

  REGISTRACE – SPOTŘEBITEL

  Spotřebitel má právo:
  - nakupovat produkty „Dr. Nona“ pro svou vlastní potřebu se slevou 20% ve všech zemích, kde má Firma zastoupení,
  - účastnit se školících a společenských akcí, pořádaných Společností nebo jeho Sponzorskou linií – v souladu s konkrétními podmínkami jednotlivé akce,
  - kdykoli se stát distributorem, v souladu s aktuálním marketingovým plánem firmy.

  Spotřebitel nemá právo:
  - realizovat prodej produktů „Dr. Nona“,
  - používat logo firmy „Dr. Nona“,
  - tvořit si vlastní strukturu Klientů a Distributorů.

  V případě porušení podmínek může Společnost registraci kdykoliv zrušit.
  Registrace nabývá platnosti až po zakoupení Registračního kompletu v ceně 150,- Kč, společně se zakoupením jakéhokoli produktu z Katalogu produkce „Dr. Nona“ v souladu s platným ceníkem. Svým podpisem potvrzuji, že jsem obeznámen/a s podmínkami registrace ve Společnosti, souhlasím s nimi a dobrovolně se stávám Spotřebitelem:

  REGISTRACE – DISTRIBUTOR

  Registrace je úplná akceptováním Pravidel spolupráce, zakoupením Registrační sady v hodnotě 1300,- a nákupu v minimální hodnotě 50 bodů z Katalogu produktů „Dr. Nona“ v souladu s platným ceníkem. Součástí Registrační sady jsou informační materiály, Dynamický hydratační krém 50ml a sada vzorků produkce (5ml Dynamik, 5ml Krém na ruce, 2ks Obkladů z vody Mrtvého moře a 3ks Deodorantu ve formě vlhčených ubrousků).

  Prohlašuji, že tyto údaje jsou pravdivé a že jsem si vědom/a všech právních důsledků a finanční odpovědnosti za vyplnění nepravdivých údajů o své osobě nebo firmě. Svým podpisem potvrzuji, že jsem obeznámen/a s podmínkami Pravidel spolupráce se Společností, souhlasím s nimi a dobrovolně se stávám jejím Distributorem: