Osobní údaje (nebo Zástupce firmy)

  Jméno/Name

  Příjmení/Surname

  Adresa/Adress

  PSČ/PostalCode

  Město/City

  Stát/Country

  Firma

  Název/Company

  Zástupce/Contact

  IČ, DIČ/ID Nr.

  Adresa firmy/Adress

  PSČ firmy/Postal

  Město firmy/City

  Stát firmy/Country

  Kontakt

  Telefon/Phone

  Mobilní telefon/Mobil

  E-mail

  Registrující osoba (dále Sponzor)


  (Pokud svého sponzora nemáte, nevyplňujte toto pole. Spojíme se s Vámi a pokusíme se Vám najít nejvhodnějšího sponzora.)


  Jméno Sponzora/Name of Sponsor


  Příjmení Sponzora/Surname of Sponsor


  Číslo ID/Sponsor ID


  Podmínky


  Po provedení registrace Spotřebitele/Distributora Vám bude přiděleno Identifikační číslo, které Vám umožní nakupovat s příslušnou slevou dle způsobu registrace.
  Členskou kartu s vlastním Identifikačním číslem obdržíte spolu se svou první objednávkou.

  Registrace může být kdykoli zrušena, a to písemným oznámením, doručeným do kanceláře Společnosti.
  Osobní údaje, uvedené při registraci slouží výhradně k zajištění obsluhy klienta a budou zpracovány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation neboli tzv. GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č.2016/679).

  REGISTRACE – SPOTŘEBITEL/CONSUMER 20%


  Spotřebitel má právo:
  - nakupovat produkty „Dr. Nona“ pro svou vlastní potřebu se slevou 20% ve všech zemích, kde má Firma zastoupení,
  - účastnit se školících a společenských akcí, pořádaných Společností nebo jeho Sponzorskou linií – v souladu s konkrétními podmínkami jednotlivé akce,
  - kdykoli se stát distributorem, v souladu s aktuálním marketingovým plánem firmy.
  Spotřebitel nemá právo:
  - realizovat prodej produktů „Dr. Nona“,
  - používat logo firmy „Dr. Nona“,
  - tvořit si vlastní strukturu Klientů a Distributorů.
  V případě porušení podmínek může Společnost registraci kdykoliv zrušit.
  Registrace nabývá platnosti až po zakoupení Registračního kompletu v ceně 150,- Kč/50€, společně se zakoupením jakéhokoli produktu z Katalogu produkce „Dr. Nona“ v souladu s platným ceníkem. Svým podpisem potvrzuji, že jsem obeznámen/a s podmínkami registrace ve Společnosti, souhlasím s nimi a dobrovolně se stávám Spotřebitelem:


  REGISTRACE – DISTRIBUTOR/DISTRIBUTOR 35%


  Registrace je úplná akceptováním Pravidel spolupráce, zakoupením Registrační sady v hodnotě 1300,-/50€ a nákupu v minimální hodnotě 50 bodů z Katalogu produktů „Dr. Nona“ v souladu s platným ceníkem. Součástí Registrační sady jsou informační materiály, Dynamický hydratační krém 50ml a Cestovní Set (5ml Dynamik, 5ml Noční krém, 5ml Balzám na oční vrásky a 5ml Solaris - tělové mléko).
  Prohlašuji, že tyto údaje jsou pravdivé a že jsem si vědom/a všech právních důsledků a finanční odpovědnosti za vyplnění nepravdivých údajů o své osobě nebo firmě. Svým podpisem potvrzuji, že jsem obeznámen/a s podmínkami Pravidel spolupráce se Společností, souhlasím s nimi a dobrovolně se stávám jejím Distributorem: