Distributoři

Registrace NovaYa pro již registrované klienty a Distributory, kteří mají přidělené své registrační číslo – ID.

Nový klient

Registrace Novaya pro nové klienty bez přiděleného registračního čísla ID.

Marketingový plán Novaya

Coffee Mix NovaYa – leták

Pomáda NovaYa – leták

Ceník NovaYa v Kč

Ceník NovaYa – Euro