Osobní údaje (nebo Zástupce firmy)

Jméno
Příjmení
Adresa
PSČ
Město
Stát

Firma

Název
Zástupce
IČ, DIČ
Adresa firmy
PSČ firmy
Město firmy
Stát firmy

Kontakt

Telefon/Fax
Mobilní telefon
E-mail

Registrující osoba (dále Sponzor)

(Pokud svého sponzora nemáte, nevyplňujte toto pole. Spojíme se s Vámi a pokusíme se Vám najít nejvhodnějšího sponzora.)

Jméno Sponzora
Příjmení Sponzora
Číslo ID

Podmínky

Po provedení registrace Spotřebitele/Distributora Vám bude přiděleno Identifikační číslo, které Vám umožní nakupovat s příslušnou slevou dle způsobu registrace.
Členskou kartu s vlastním Identifikačním číslem obdržíte spolu se svou první objednávkou.

Registrace může být kdykoli zrušena, a to písemným oznámením, doručeným do kanceláře Společnosti.
Osobní údaje, uvedené při registraci slouží výhradně k zajištění obsluhy klienta a budou zpracovány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation neboli tzv. GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č.2016/679).

REGISTRACE – SPOTŘEBITEL

Spotřebitel má právo:
- nakupovat produkty „Dr. Nona“ pro svou vlastní potřebu se slevou 20% ve všech zemích, kde má Firma zastoupení,
- účastnit se školících a společenských akcí, pořádaných Společností nebo jeho Sponzorskou linií – v souladu s konkrétními podmínkami jednotlivé akce,
- kdykoli se stát distributorem, v souladu s aktuálním marketingovým plánem firmy.

Spotřebitel nemá právo:
- realizovat prodej produktů „Dr. Nona“,
- používat logo firmy „Dr. Nona“,
- tvořit si vlastní strukturu Klientů a Distributorů.

V případě porušení podmínek může Společnost registraci kdykoliv zrušit.
Registrace nabývá platnosti až po zakoupení Registračního kompletu v ceně 150,- Kč, společně se zakoupením jakéhokoli produktu z Katalogu produkce „Dr. Nona“ v souladu s platným ceníkem. Svým podpisem potvrzuji, že jsem obeznámen/a s podmínkami registrace ve Společnosti, souhlasím s nimi a dobrovolně se stávám Spotřebitelem:

REGISTRACE – DISTRIBUTOR

Registrace je úplná akceptováním Pravidel spolupráce, zakoupením Registrační sady v hodnotě 1300,- a nákupu v minimální hodnotě 50 bodů z Katalogu produktů „Dr. Nona“ v souladu s platným ceníkem. Součástí Registrační sady jsou informační materiály, Dynamický hydratační krém 50ml a sada vzorků produkce (5ml Dynamik, 5ml Krém na ruce, 2ks Obkladů z vody Mrtvého moře a 3ks Deodorantu ve formě vlhčených ubrousků).

Prohlašuji, že tyto údaje jsou pravdivé a že jsem si vědom/a všech právních důsledků a finanční odpovědnosti za vyplnění nepravdivých údajů o své osobě nebo firmě. Svým podpisem potvrzuji, že jsem obeznámen/a s podmínkami Pravidel spolupráce se Společností, souhlasím s nimi a dobrovolně se stávám jejím Distributorem: