Od roku 1999 má firma „Dr. Nona International Ltd.” své zastoupení také v České Republice. Kancelář společnosti sídlí v Praze a obsluhuje nejen území ČR, ale i některé další evropské státy např. Rakousko, Bulharsko, Kypr nebo Itálii.

Filozofií Firmy je:

„Využít blahodárnou sílu přírody ve prospěch člověka – pomoci organismu získat přirozenou schopnost regenerace.”

Podpora našich konzultantů a klientů v každé etapě jejich rozvoje – to je naše krédo již mnoho let. 

Od začátku své existence pracuje firma na základě systému Víceúrovňového Marketingu („MultiLevel Marketing“). Díky tomuto systému distribuce nabízí různé možnosti spolupráce a neohraničené finanční možnosti.